Zlo přichází v přestrojení

Zlo přichází v přestrojení

Co je strana SPD a jak ji porazit?

Filosof Adorno hovoří v knize Aspekty nového pravicového radikalismu, jak do služeb ideologie vstupuje pravda.[1] Slavoj Žižek zase píše o tom, že i v té nejstrašlivější ideologii jsou přítomné utopické prvky.[2] Nuže, co je v případě ultrapravicové SPD pravda?

Převlékat se za něco jiného je pradávná taktika temných sil[3]. Za co je přestrojena strana SPD? Co jsou utopické prvky v SPD? Ultrapravice odjakživa přebírala prvky levice a zasazovala je do reakčního kontextu. Vzpomeňme už na název nacistů: nacionální SOCIALISMUS. Chtěla tak oslovovat levicové voliče a přetahovat je na stranu reakční.

Levicové prvky v progamu

Najdeme tyto prvky i u SPD? Již název této strany, Svoboda a přímá demokracie, poukazuje na to, že strana nosí levicovou masku. Kandidát na prezidenta za SPD Jaroslav Bašta, sám bývalý levičák – v roce 1996-2000 poslanec za ČSSD, v šedesátých letech dokonce člen radikálně levicového „Hnutí revoluční mládeže“, hovoří o: „boji proti cenzuře, proti bídě a proti tomu, aby Česko nebylo zataženo do války“[4]

Kdo by nechtěl boj proti bídě?[5]  Ve svém programu pro volby v roce 2025 tvrdí SPD toto: „Prosazujeme systém sociální solidarity společnosti k potřebným. Především k seniorům, dětem a invalidům.“ Dále: „Zestátnění exekucí a exekutorů, amnestii na všechny exekuce, kde je již splacena jistina dluhu“; „Odmítáme platby školného na všech typech a stupních veřejných škol“; „Zásadně odmítáme dvojí standardy zdravotní péče“[6]. To je vějička, na kterou SPD láká protestní hlasy, což je o to účinnější v době, kdy v Poslanecké sněmovně není žádná reformně levicová opozice. Tyto sociální prvky v programu jsou jedním z hlavních důvodů, proč za nimi lidé, kteří jsou sami postiženi bídou, ve své většině za nimi jdou. Ultrapravice je o to nebezpečnější, že její ideje pronikají i na levici – s krajní pravicí se překrývá celé Skálovo křídlo KSČM, Drulákův Svatopluk nebo kdysi levicová iniciativa Ne základnám.

Reakční kontext

Ultrapravicové ideje však nejsou nevinné. Hned druhý odstavec programu SPD cílí na to nejhorší, co v lidech je:

„Podporujeme tradiční hodnoty naší společnosti a považujeme fungující rodinu za její podstatu. Rodina zasluhuje ochranu a podporu. Za základ rodiny považujeme tradiční svazek muže a ženy.“

Z toho vyplývá, že SPD upírá homosexuálům právo na to zakládat rodinu.

Co se týče islámu, SPD sice tvrdí, že „Nehlásáme nenávist k žádnému národu, rase, kultuře, nebo náboženství.“ Ale hned zatím vysvětluje, jak to máme chápat „Důsledně odmítáme multikulturní ideologii, která je nástrojem islamizace.“ Zmatený mix najdeme ve větách jako „Protivníci – současné vládní politické subjekty propagující EU, migraci, přijetí eura, gender, Green Deal EU atp.“

Kódová slova jako „nepřizpůsobiví“ (mrk, mrk, všichni víme kdo se tím myslí) používá SPD ve větách jako „Reforma systému sociálních dávek s cílem ukončení zneužívání sociálních dávek nepřizpůsobivými“.

Vlastnenci pak jásají nad větami jako: „Školství musí vychovávat k vlastenectví a tradičním rodinným hodnotám“.

Co je SPD?

V prosinci 2017 SPD pořádala konferenci ultrapravicových sil. Dorazila na ní mimo jiné neúspěšná kandidákta na prezidentku Marine LePenová nebo nizozemský islamofob Geert Wilders.[7] Marine Le Pen se do velké míry distancovala od své toxické minulosti. Je-li SPD ultrapravice, o samotné Le Pen lze říci, že je fašistka. Samotná SPD fašistická není, nicméně vytváří příznivé podhoubí pro vznik fašismu  – a s fašisty se stýká, a to i těmi českými: 7. října 2020 se poslanec SPD Blažko oficiálně sešel s předsedou DSSS Vandasem.[8] Ostatně, na demonstraci SPD se objevilo hajlování[9].Jak poznamenává Alex Callinicos, současná krajní pravice představuje spektrum, a hranice mezi mainstreamovými konzervativními, krajně pravicovými a přímo fašistickými uskupeními jsou rozostřené.[10]

Jak bojovat proti SPD?

Proti výše zmíněné konferenci Evropy národů a svobody protestovaly asi tři stovky lidí. Autor tohoto článku na uvedené demonstraci proti krajní pravici byl, organizovala ji Socialistická Solidarita spolu s dalšími levicovými spolky. A to je také cesta jak bojovat proti krajní pravici, na tuto tradici bychom měli navazovat. Volit antirasistickou stranu je pouze částí řešení, která nemá smysl bez řešení aktivistického. To znamená protesty zdola, pořádání demonstrací, být aktivní na pracovištích a v odborech, kde to jde.

Existuje příklad, který ukazuje, že to jde. Tím příkladem je Velká Británie. Tam se na rozdíl například od Francie podařilo antifašistům do velké míry marginalizovat krajní pravici. Organizace jako Anti Nazi league pořádala velké demonstrace, hudební festivaly – počínaje 13. srpna 1977 v Lewishamu, kdy pochod fašistické Národní fronty, která chtěla provokovat v oblasti, kde žilo mnoho černých obyvatel Londýn – nácků se sešlo 500, na velké antifašistická mobilizace se podařilo dostat 5000 lidí.[11] Podařilo se organizovat velké koncerty jako Rock against racism, kde vystupovaly skupiny jako The Clash, kam přišlo 80.000 lidí.[12]

To může být inspirací pro nás zde v ČR, zatím v mnohem skromějším měřítku, aktivita zdola je cesta, kterou je třeba jít, budeme-li v tom důslední, můžeme si říci – No pasaran, neprojdou.


[1] „Rád bych zde – snad to smím říci en passant – poukázal na to, že všechny prvky této ideologie nejsou v žádném případě jednoduše nepravdivé, nýbrž že do služeb nepravdivé ideologie vstupuje také pravda a že dovedným kouskem obrany v podstatě je pranýřovat zneužití i pravdy pro nepravdu, a tím se proti ní bránit.“,Adorno, Theodor W. – Aspekty nového pravicového radikalismu, Pulchra, Praha, 2021, s. 40

[2]Ne-ideologie (to, co Frederic Jameson nazývá utopickým momentem přítomným i v té nejstrašlivější ideologii) je tudíž naprosto nenahraditelná: ideologie jistým způsobem není nic jiného než forma jevení, formální pokřivení/posunutí ne-ideologie. Vraťme se k nejhoršímu případu, jaký si jen lze představit – nespočíval nacistický antisemitismus na utopické touze po autentickém pospolitém životě, na zcela oprávněném odmítnutí iracionality kapitalistického vykořisťování atd.?“, Žižek, Slavoj, Nepolapitelný subjekt, L.Marek, Chomutov, 2007, s. 197

[3] Například zde: „Jak uvidíme, jednou ze základních charakteristik zla totiž je, že se skrývá, bere na sebe nejrůznější masky a vydává se za něco jiného.“, Špinka, Štěpán – Duše a zlo v dialogu Faidón

Oikumené, Praha, 2009, s. 34

[4] https://www.youtube.com/watch?v=8rgHeIvFkU0

[5] Ostatně, na demonstraci s názvem Česko proti bídě v sobotu 11.3., neorganizované sice SPD, ale jinými ultrapravicovými subjekty, se sešly desetitisíce lidí. Proti bídě s národními vlajkami či dokonce s kvazifašistickými symboly Z!

[6] PROGRAMOVÉ TEZE PRO TVORBU PROGRAMU PRO VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY 2025: https://www.spd.cz/wp-content/uploads/2022/12/Programov%C3%83%C2%A9-teze-IX.-celost%C3%83%C2%A1tn%C3%83%C2%AD-konference-hnut%C3%83%C2%AD-SPD.pdf

[7] https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/konference-spd-wilders-le-penova-demonstrace-okamura.A171215_081429_zahranicni_evam

[8] https://gisat.blog.respekt.cz/okamurova-spd-se-skrze-europoslance-blaska-sblizuje-s-vandasovou-dsss/

[9] https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/hajlovani-spd-soud-praha-vaclavske-namesti_1908121016_ako

[10] https://solidarita.socsol.cz/2021/teorie/neoliberalni-kapitalismus-imploduje-globalni-kapitalismus-a-krajni-pravice-dnes

[11] https://socialistworker.co.uk/features/lewisham-1977-forty-years-on-from-when-we-smashed-the-nazi-national-front/

[12] https://socialistworker.co.uk/features/how-we-stopped-the-nazis-in-the-1970s/.