Debata: Konec dějin a myšlení alternativ

Michal Kopeček, Václav Bělohradský a Jan Májíček (zdroj: Solidarita)

V úterý 22. listopadu se konala ve studentském klubu K4 v budově Filozofické fakulty v Celetné v Praze debata Konec dějin a myšlení alternativ. Organizoval ji v rámci své série veřejných debat Kritický klub Spolku studentů historie FF UK, jehož pozvání přijali filozof Václav Bělohradský, historik Michal Kopeček a člen Socialistické Solidarity Jan Májíček. V přeplněném sklepení klubu se netísnili zdaleka jen studenti, kromě neakademické veřejnosti si debatu přišli vyslechnout i vyučující, mezi nimi také Michal Pullman, autor nedávno vydané a vášnivě diskutované knihy Konec experimentu.
Výchozím bodem debaty byl, jak napovídá název, esej Konec dějin? Francise Fukuyamy z léta 1989 (později rozvinutý v známější knize Konec dějin a poslední člověk), v němž autor vyjadřuje myšlenku, že pád Sovětského svazu a rozpad východního bloku znamená vítězství liberální demokracie nad ostatními formami politické ideologie, a tím tedy „konec dějin“.
Tři pozvaní řečníci se shodli, že Fukuyamův esej vystihuje atmosféru počátku devadesátých let, pak už ale zabrousili k otázkám, na které společnou odpověď nenalezli. Nakolik byl rozvoj liberálních svobod spjat s kapitalismem v počátcích jeho vývoje a jaký je vztah mezi svobodou, demokracií a kapitalismem dnes? Je „revoluční etika komunismu“ stejně nebezpečná jako fašistické vidění světa?  Chybí po rozpadu Sovětského svazu současnému systému vnějšek, ze kterého bychom mohli formulovat alternativy, a musejí se veškeré snahy o alternativu odehrávat uvnitř systému, který je přetvoří a začlení do sebe? A jak hodnotit současnou ekonomickou krizi, protesty španělských indignados či vlnu arabských revolucí?
Zvukový záznam debaty umístili její organizátoři již na svůj facebookový profil: http://vimeo.com/32904923
Vlastní videozáznam je na www.solidarita.tv

Jana Glivická