Státní kapitalismus v Rusku: Kapitola 4:1: Materiální dědictví z carského období

Státní kapitalismus v Rusku: Kapitola 4:1: Materiální dědictví z carského období

V roce 1913 se 80 procent ruské populace živilo zemědělstvím a pouze 10 procent bylo zaměstnáno v průmyslu, těžbě a dopravě. Tyto údaje již samy o sobě ukazují na velkou zaostalost Ruska. Ze všech evropských zemí ukazují podobnou skladbu obyvatelstva jen Jugoslávie, Turecko, Rumunsko a Bulharsko.

USA a země západní a střední Evropy měli již hluboko v 19. století mnohem vyšší procento obyvatel zaměstnaných v průmyslu, těžbě a dopravě, než Rusko v roce 1913. Ve Velké Británii v roce 1841 byl podíl obyvatel zaměstnaných v zemědělství, rybolovu a lesnictví 22,7%. Ve výrobě, stavebnictví, těžbě a dopravě bylo zaměstnáno 47,3% obyvatel. Francie, která dalece zaostávala za Británií měla v roce 1837 v zemědělství 63 procent obyvatel. V roce 1866 to bylo 43 procent, zatímco v průmyslu pracovalo 38 procent obyvatel. V Německu roku 1800 pracovaly v zemědělství téměř dvě třetiny obyvatel. V roce 1852 to bylo 44,4 procenta, zatímco 40,9 procent pracovalo v průmyslu a řemesle. USA – původně zemědělská kolonie – měla roku 1780 v zemědělství, lesnictví a rybářství 72,3 procent obyvatel. Ve výrobě, stavebnictví a hornictví tehdy pracovalo 12,3 procent obyvatel. V roce 1850 byly tyto podíly 64,8 procent a 17,8 procent.

Statistiky národního důchodu jasně ukazují, jak chudé bylo materiální dědictví, které bolševici získali převzetím moci. Nejen ve srovnání se současnými rozvinutými kapitalistickými zeměmi, ale dokonce i ve srovnání s těmito zeměmi na samém počátku kapitalistického rozvoje.

Nejúplnější a nejpřesnější výpočty, které máme k dispozici, jsou rozsáhlé a komplexní výpočty národního důchodu různých zemí z různých období, jež provedl ve své knize Podmínky hospodářského rozvoje Colin Clark (Londýn, 1940).

Clark odhaduje, že reálný příjem na osobu v Rusku roku 1913 dělal 306 mezinárodních jednotek (IUS). C.

Reálný příjem na osobu v některých vyspělých zemích je oproti tomu takovýto:

 

Velká Británie   Francie Německo USA  
Rok IUS Rok IUS Rok IUS
1688 372 1850-59 420 1850 787
1860-69 638 1860-69 632 1880 1,032
1904-10 999 1911 881 1900 1,388
1913 1,071     1917 1,562
        1929 1,636

Průměrný příjem na osobu v Rusku v roce 1913 byl tedy pouhých 80,9 procent příslušného údaje pro Británii z roku 1688 – téměř sto let před průmyslovou revolucí.

 

Napsal Tony Cliff

Přeložil Vítězslav Lamač