Pražské jaro: byla porážka nevyhnutelná?

Se zájmem o Pražské jaro se toto léto roztrhl pytel. V následujícím textu zkoumejme hlavně dvě linie, jež v masmédiích nenajdeme. Zajímá nás, co předcházelo a co následovalo oficiálně vymezenému období Pražského jara. čili: Proč se v této podobě vůbec zrodilo? Byla zde i po Srpnu šance na vítězný zápas za demokracii? U nás se komunisté dostali k moci v roce 1948, tak jako v mnoha zemích tzv. východního bloku. Stalo se tak s otevřenou či mlčenlivou podporou většiny rozhodující společenské síly, dělnické …

Neche vás provází síla

Každé úspěšné protestní hnutí prochází dvěmi obdobími. První začíná, když se objevuje na scéně jako výbuch, totálně překvapí své protivníky a dodává radost a sílu všem, kteří souhlasí s jeho záměry. čím delší doba uběhla od posledního protestního hnutí, tím větší je radost. A samotný mohutný impuls hnutí spojuje všechny jeho stoupence a všichni, až na bezvýznamné izolované skupinky na okraji, zdůrazňují to, co mají společného, a zapomínají na své staré spory. Avšak ti, proti kterým …

Marxismus o útlaku

Srdcem marxismu je, že emancipace pracujících je čin pracujících samotných. Zároveň Marx argumentoval, že převládající ideje ve společnosti jsou ideje vládnoucí třídy. Jednou důležitou věcí z nich je snaha zlomit jednotu mezi pracujícími kvůli rozdílné rase, národnosti a pohlaví. útlak Rómů bílými, žen muži atd. rozděluje pracující a politika rozdělování a její převládání posiluje moc kapitalistů. Jak útlak poznamenává podmínky pracujících, kteří náleží k utlačované části pracující třídy? Rómští zaměstnanci jsou vykořisťováni jako zaměstnanci. Jejich …

Proč vznikají krize

,,Základ je v pořádku. Všechny problémy leží ve finančním systému." Tohle jsme od zastánců kapitalismu neslyšeli za poslední půlrok jednou, ale minimálně stokrát.  Když něco takového tvrdí, nepozorně se přiznávají k zásadní chybě svého systému. Základy, schopné produkovat výrobky, které lidé potřebují, tu jsou stále – stroje, továrny, materiál, počítače, dělníci s různými dovednostmi. Ale tyto základy neznamenají nic, dokud nejsou v pořádku také "finance". Pokud haprují, systém jednoduše nefunguje. "Finance" jsou  ovšem v současném …

Z čeho pramení nezaměstnanost?

O původu nezaměstnanosti koluje mnoho legend. Lidí je příliš mnoho, produktivita práce je příliš vysoká, podpora v nezaměstnanosti je tak vysoká, že se mnoho lidí raději fláká, než aby pracovali – každý tyto „moudrosti“ jistě již mnohokrát slyšel.  Argument, že je „příliš mnoho lidí“ na práci, kterou je třeba vykonávat, je naprosto nesmyslný již na první pohled. Stačí se toho, kdo toto tvrdí, zeptat jak vysvětlí skutečnost, že zatímco na zprostředkovatelnách …

Rozhovor s Tony Cliffem*: Nic tak romantického

Tony Cliff, jeden z předních revolučních socialistů, zemřel 9. dubna 2000. V jeho osobnosti se snoubilo mimořádné teoretické pochopení s neustálými revolučními aktivitami, které společně umožnily Socialist Workers Party (sesterské organizaci Socialistické Solidarity) stát se z malého kroužku nepřehlédnutelným politickým uskupením, čítajícím přes dvanáct tisíc členů. Vaše jméno není ve skutečnosti Tony Cliff. Proč vám přišlo užitečné zvolit si pseudonym? Pracoval jsem 13 let za ilegálních podmínek v Palestině pod britskou nadvládou, kde jsme byli nuceni …

Kolik moci má parlament?

Kapitalismus a parlamentní demokracie jsou nejlepší možné druhy společenského uspořádání, v nichž můžeme žít. Tak zní kánon dnešních ideologů, kterého se nám každodenně otevřeně i skrytě dostává ve sdělovacích prostředcích, ve školách, v prohlášeních politiků. Sílící antikapitalistické hnutí, které začalo minulého roku v Seattlu a naposledy jsme ho mohli vidět v akci před několika dny v Soulu, spojuje nejrůznější aktivisty od ekologů po odboráře, kteří mají společnou nedůvěru právě v toto uspořádání. V mnoha zemích Evropy začíná být …

Marx: mýtus a skutečnost

Zvyšující se neúspěch kapitalistického systému vede k oživení zájmu o Marxovy myšlenky. Přesto podle Alexe Callinicose panuje o Marxových myšlenkách mnoho mýtů. V následujícím článku se Callinicos snaží některé tyto mýty rozptýlit:  Ačkoliv po většinu 90. let bylo s Marxem zacházeno jako s mrtvým psem, vrací se nyní zpět do módy. V několika posledních letech komentátoři etablovaných ekonomických časopisů jako jsou například Financial Times nebo New Yorker souhlasně vyzdvihují důležitost Marxových myšlenek pro současný svět. Zřídka kdy …

Jsme všichni střední třída?

V souvislosti s prosazováním panské utopie o konci dějin je nám oficiální propagandou neustále předhazována vskutku lákavá představa světa: konečné vítězství "liberální demokracie" nad říšemi Zla přineslo i do těch nejzaostalejších koutů Země "nezadatelná práva a svobody západní civilizace". Nyní už nic nestojí v cestě radostnému budování "zázraků, které předčí egyptské pyramidy i gotické katedrály". Ovšem kdo bude sklízet plody společenské práce?  V ráji tržního hospodářství se už příliš nesluší mluvit o třídním rozdělení společnosti a pokud se přeci …

Proti kapitalismu globální solidaritou!

Motto: "Globalizace způsobuje, že kapely jako Rage Against the Machine a Asian Dub Foundation mají úrodnou půdu pro poselství své hudby." Tom Morello z Rage Against the Machine Globalizace je děsivá Slovo globalizace nahání mnohým husí kůži. Nové způsoby komunikace "zdokonalily" obchody na světových burzách a při panickém útěku spekulantů se přes noc ocitají celé národní ekonomiky ve volném pádu. Daimler Benz fúzuje s Chryslerem, EMI a Warner Bros. s AOL nebo Deutsche Bank s Dresdner a vytváří tak …