Postavme se společně strachu, terorismu a válkám

Teroristické útoky v Paříži a Libanonu budí čirou hrůzu. Všem rodinám obětí a pozůstalým vyjadřujeme svou soustrast a solidaritu. Neměli bychom se však nechat zlákat k reakci, která obviňuje muslimy. Stejně jako není Andreas Breivik zástupcem všech křesťanů,  pařížští teroristé nezastupují muslimy. Tragédie v Paříži nepochybně přidá na kuráži těm, kteří chtějí šířit náboženskou nenávist. Ti ale jakoby hasili požár benzínem. Teroristé na všech stranách si mnou ruce, když nenávist mezi lidmi vzrůstá. Útoky jako ten …

Vyjádření solidarity s aktivisty postiženými státní represí

V úterý 28. 4. 2015 provedla Policie ČR razii proti převážně anarchistickým aktivistům. Zásadně odmítáme tyto kroky státního aparátu. Podle zpráv od policie se jedná o akci proti obzvláště nebezpečným živlům. Jejímu zahájení předcházelo několik drobných žhářských útoků proti majetku a prohlášení tzv. Sítě revolučních buněk. Nepovažujeme podpalování aut nebo mýtných bran za nástroj pro dosažení emancipačních požadavků. Na druhou stranu nemohou být tyto činy ospravedlněním pro policejní akce tohoto rozsahu. Policie vyslýchala a zatýkala aktivisty …

Teze o Feuerbachovi (1845)

Stáhnout v PDF 1 Hlavním nedostatkem veškerého dosavadního materialismu – včetně feuerbachovského – je, že předmět, skutečnost, smyslovost se pojímá jen ve formě objektů čili nazírání, nikoli však jako lidská smyslová činnost, praxe, nikoli subjektivně. Proto se stalo, že činnou stránku, v protikladu k materialismu, rozvíjel idealismus – ale jen abstraktně, protože idealismus samozřejmě nezná skutečnou, smyslovou činnost jako takovou. Feuerbach chce mít smyslové objekty skutečně odlišné od myšlenkových objektu; ale lidskou …

Manifest komunistické strany (1848)

Stáhnout v PDF PřEDMLUVA K NěMECKéMU VYDáNí Z ROKU 1872[1]   Svaz komunistů, mezinárodní dělnická organizace, která za tehdejších poměrů samozřejmě mohla být jen tajná, pověřila na sjezdu konaném v listopadu 1847 v Londýně podepsané, aby vypracovali zevrubný teoretický a praktický program strany určený pro veřejnost. Tak vznikl teto Manifest[a], jehož rukopis putoval několik týdnů před únorovou revolucí[b] do Londýna k tisku. Byl vydán nejprve německy a v tomto jazyce byl otištěn v Německu, v Anglii a v Americe alespoň ve dvanácti různých …

Zákulisí globalizace a nový imperialismus

Asi málokterý z čtenářů by nesouhlasil s tvrzením, že dnes žijeme v extrémně globalizovaném světě. Na našem jídelníčku se objevuje kakao z Ghany, čaj z Indie, pečivo z ukrajinské pšenice, hamburgry z argen­tinského hovězího a ananasy z Filipín. Oděv, který nosí­me, nástroje, které používáme v práci, hudba , kterou po­sloucháme – to vše vzniklo tisíce kilometrů daleko od bu­doucího uživatele a často za participace obrovského množství lidí žijících ve všech možných koutech světa. Tato globalizace skýtají­cí úžasné možnosti v rozšíření nabídky …

Neúnavný bojovník za lepší svět

Před šedesáti lety byl úkladně zavražděn velký revolucionář Lev Davidovič Trockij agentem ruského diktátora Stalina. Trockij zasvětil celý svůj život boji proti nerovnosti a útlaku a za mezinárodní socialismus. V únoru 1940, přesně měsíc před jeho zavražděním, napsal: ,,Moje víra v komunistickou budoucnost lidstva neplane o nic méně, dnes ale samozřejmě neústupněji, než ve dnech mého mládí.“  Trockij byl za svou víru a revoluční aktivitu perzekuován téměř celý život. Poprvé byl uvězněn v roce 1897 v osmnácti letech …

Indonésie: Očistec revoluce

Příběh, který  se odehrál v Indonésii je nejlepší odpovědí pro ty, kteří odepisují marxismus jako pro moderní svět irelevantní. Takoví lidé například tvrdí, že pracující třída mizí. V Indonésii vrostla dělnická třída za pouhých 30 let z méně než 10 miliónů na 86 miliónů – mnohem více, než měla pracující třída celého světa v čase, kdy napsali Marx a Engels Komunistický manifest. Takoví lidé tvrdili, že takzvané zázračné tygří ekonomiky jsou imunní vůči tradičním konjunkturám …

Iránská tragédie 1979

O iránské revoluci má mnoho lidí zkreslenou představu. Fakt, že byl šáhův režim poražen masami pracujících, nemůže být z dějin vyškrtnut. Tento převrat bývá ovšem často popisován jako teror mezi vedením fanatických islamistů. Skutečná historie iránské revoluce je oslavou sebeemancipace utlačovaných na základě dělnických rad a masového hnutí. Jak mohla tedy vzniknout diktatura mullahů (islámští duchovní). Irán platil před revolucí za ukázkovou rozvojovou zemi. Zisky z ropy umožnily obrovský hospodářský růst. Pozice mladé …

Kuba: 40 let po revoluci

Jako každé mladé hnutí má i česká autentická levice nízkou rozlišovací schopnost a sklon k černo-bílému vidění. To je obzvlášť dobře vidět na otázce Kuby – bud nekritická podpora nebo totální odmítnutí. Z tohoto důvodu a zároveň k příležitosti kulatého výročí kubánské revoluce zde otiskujeme článek z En Lucha, časopisu naší sesterské organizace ve španělsku.  Nový rok 1959 se stal na Kubě svědkem výbuchu nové, revoluční, antiimperialistické síly rebelů ze Sierra Maestra. Ti přišli z hor, aby …

Pražské jaro: byla porážka nevyhnutelná?

Se zájmem o Pražské jaro se toto léto roztrhl pytel. V následujícím textu zkoumejme hlavně dvě linie, jež v masmédiích nenajdeme. Zajímá nás, co předcházelo a co následovalo oficiálně vymezenému období Pražského jara. čili: Proč se v této podobě vůbec zrodilo? Byla zde i po Srpnu šance na vítězný zápas za demokracii? U nás se komunisté dostali k moci v roce 1948, tak jako v mnoha zemích tzv. východního bloku. Stalo se tak s otevřenou či mlčenlivou podporou většiny rozhodující společenské síly, dělnické …