Marxismus o útlaku

Srdcem marxismu je, že emancipace pracujících je čin pracujících samotných. Zároveň Marx argumentoval, že převládající ideje ve společnosti jsou ideje vládnoucí třídy. Jednou důležitou věcí