Romové v čR a na Slovensku: Věční vyděděnci

Za pravlast Romů je dnes považována Indie. Podle nejrozšířenější teorie patřili v kastovním systému mezi vyloučené, z kastovního označení nejspíš pochází též výraz Dom (pod vlivem perštiny se mění na Lom, v Evropě potom Rom). Žijí kočovným nebo polokočovným způsobem života a to jim umožní přesunout se při zhoršení  podmínek (déletrvající hlad, nájezdy Arjů, nedostatek práce) jinam. Zřejmě ve 4. či 5. století se stěhují do Persie, poté se přesouvají do Evropy, zejména na Balkán, kde …

Goodbye Lenin: Německo dnes a  tenktrát v jednom

Kdo již z recenzí zná motiv filmu Goodbye Lenin, nebude asi jeho dějem příliš překvapen a těžko se zbaví pocitu, že je zápletka poněkud přitažená za vlasy. Bohužel i značnou část vtipů lze tak snadno předvídat. Samotný příběh se odehrává v Berlíně před a z větší části po pádu berlínské zdi. Líčí život rodiny od níž odešel otec na západ. Péči tedy převzala již kompletně matka – svérázná pedagožka se smyslem pro spravedlnost i smyslem pro humor. …

Kultura a imperialismus: ohlédnutí za Edwardem Saidem

Edward Said zemřel po dvanácti letech boje s leukémii 25. září 2003. Byl to jeden z nejvýznamnějších intelektuálů současnosti, jeho dílo Orientalismus (Orientalism, 1978) patří k zakladatelským pracím postkoloniálních studií. Tento významný literární vědec byl zároveň dlouholetým bojovníkem za práva Palestinců a členem palestinské národní rady, přesto je v čR takřka neznámý, jeho dílo obtížně přístupné a smrti tohoto muže si většina médií ani nepovšimla – články vyšly, alespoň co já vím, pouze v Literárních novinách a Respektu. Edward Said …

Co je normální?

„Podle svého smyslu žít je nízké: šlechetný ten, kdo hledá řád a zákon.“ (Johann Wolfgang Goethe) řád a zákon stává se normou pro celou společnost; jakékoli individuum, které je proti němu nebo mimo něj, se stává vyvržencem. Jaké jsou ovšem rozměry toho řádu a zákonu, záleží na míře svobodomyslnosti právě té skupiny, která momentálně řád a zákon utváří. Normativní diktatura byla, je a pravděpodobně i vždy bude odrazem celospolečenského hodnotového žebříčku. Postup posuzování norem pak evidentně …

Ukrajinští clandestinos

16. prosince se v prostorách NoD v Roxy konalo promítání filmu s diskusí o páriech našich končin – o Ukrajincích, pracujících v v čR. Komponovaný večer pořádala společnost „člověk v tísni“. V dokumentu, který byl původně vyroben pro pořad české televize „Fakta“, jsme se mohli dozvědět následující údaje. V současnosti pracuje v zahraničí kolem 2 miliónů občanů Ukrajiny. Důvody? V Zakarpatské oblasti se pohybuje nezaměstnanost kolem 45 až 50 procent. Průměrný plat Ukrajinců tam dosahuje závratných výšin, v přepočtu kolem 700 Kč …

AIDS v globalizovaném světě

Není tomu ani tak dávno, co se zdálo, že řešení otázky AIDS je skoro na světě. Avšak zdání klame. Po šokujícím zjištění, že se AIDS stává novým ,,morem lidstva“, se mu dostalo pozornosti nejen ze strany popových zpěváků a zpěvaček – a to hned na několika obřích koncertech po celém světě – ale i ze strany politiků. Dokonalým důkazem tohoto je jednání Clintonovy nadace s farmaceutickými koncerny v prosinci minulého roku ohledně výroby generik proti retrovirům AIDS. …

Za obranu kriminál

Stalo se to 10. března roku 2001. Romský levicový aktivista Mário Bango cestoval spolu se svým bratrem Edem a jejich matkou jedním z bratislavských autobusů na nákup. Cesta probíhala normálně až do chvíle, kdy na Eda zaútočil Branislav Slámka, přívrženec fašistických skinheads, který se již v minulosti podílel na rasově motivovaných útocích. Mário přispěchal bratrovi na pomoc a útok odrazil, přitom útočníkovi způsobil několik bodných ran nožem, který měl u sebe. Vzhledem k tomu, že oba bratři …

Sociální Evropa nebo neomezený kapitalismus

Shrnutí: Evropský integrační proces kráčí rychle vpřed, nicméně velmi jednostranným způsobem. Mimo ideu otevřeného trhu a volného pohybu zboží a kapitálu a  mimo share-holder-value a podnikové bilance chybí Evropě pozitivní sociální a kulturní projekt, z něhož jedině může vyplynout skutečná politická identita. Neoliberální krédo protagonistů neomezeného kapitalismu vyžaduje ústup státu na pozici nočního hlídače, omezení pracovních a sociálně právních regulací a rozpoutání tržních sil: negativní utopie, která by se postupným zbavením moci národního státu, tradičního garanta spravedlivého …

Hlavní teze mladého Bohuslava Brouka

Po založení skupiny surrealistů v čSR v roce 1934 trval duchovní otec tohoto nového uměleckého směru, André Breton, na tom, aby se pražská skupina po vzoru francouzské přihlásila k místní komunistické straně. Požadavek měl být v souladu s celkovou revoluční myšlenkovou náplní tvorby mladých umělců a teoretiků a Breton jinak nechtěl dovolit pražské skupině užívat označení surrealistů. KSč se však zpočátku zdráhala převzít nad umělci patronaci. Ke skupině totiž patřil i Bohuslav Brouk, jehož určité názory, byť se hlásil …

K Surovosti života a cynismu fantazie Vratislava Effenbergera

Pro Effenbergera je největším zlem soudobé společnosti její zformalizovanost, a tou je i celý soubor „pseudoscénářů“ z let 1946-1980 inspirován. Jak uvádí v úvodní eseji knihy, v níž jsou vyjádřeny jeho základní myšlenková východiska, pohromou je, pokud po dezintegraci společnosti přichází rozklad funkční logiky a na místo funkce nastupuje forma. člověk tak podle něj žije pouze formálně; „pouze formálně se může rozhodovat a jednat podle svého vědomí a svědomí a (…) pouze formálně může používat stále náročnějších (a stále poruchovějších) technických …